Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2012

karotella
17:03
Reposted frommaruda maruda
karotella
17:00
8057 5f49
Reposted frommarrymebrian marrymebrian
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
karotella
17:00

Człowiek się nie zmienia, człowiek czasem - po prostu - daje się tylko poznać z innej strony.


— Władysław Grzeszczyk — Parada paradoksów
Reposted fromxxoxxo xxoxxo
karotella
16:57
Reposted frommamciezjemcie mamciezjemcie
karotella
16:57

 

Kochać to znaczy mieć tę wytrzymałość, która pozwala przechodzić przez wszystkie stany,

od cierpienia do radości, z tą samą intensywnością.

— miłość?
Reposted frombadalena badalena
karotella
16:56
8176 1b73
...
Reposted fromPICCHU PICCHU
karotella
16:54
9822 aaee 500
Reposted fromSTWRSK STWRSK viaaura-lunaris aura-lunaris
karotella
16:54
0595 f907 500
Reposted fromkornea kornea viaaura-lunaris aura-lunaris
karotella
16:53
9100 60f6
karotella
16:52
Reposted frommeren meren viaaura-lunaris aura-lunaris
karotella
16:51
8890 e333
karotella
16:51
9076 9e5e 500
Reposted fromcardini cardini viaaura-lunaris aura-lunaris
karotella
16:50
9622 7e7c 500
karotella
16:50
5822 5ef5
karotella
16:49
   spokój ma kształt Twoich ramion  
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaproof proof

June 28 2012

karotella
20:28
0669 786a 500
Reposted fromproof proof viaaura-lunaris aura-lunaris
karotella
20:27
karotella
20:25
5398 3763
Reposted fromproof proof
karotella
20:25
karotella
20:24
Facetowi można zaufać tylko kiedy śpi. I to obok ciebie.
— z pewnego serialu.
Reposted frompermanent permanent viaproof proof
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...